UFABET

UFABET

ผู้สนับสนุนการลงประชามติการเล่นเกม North Jersey ชั่งน้ำหนักในการลงคะแนน

ผู้สนับสนุนการลงประชามติการเล่นเกม North Jersey ชั่งน้ำหนักในการลงคะแนน

Ron Simoncini กรรมการบริหารของ The North Jersey Gaming Advocates, Inc. ออกแถลงการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับการปฏิเสธผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ Ballot Question #1 ซึ่งจะขยายการเล่นเกมไปยัง Northern...

Continue reading...